Inzerce

Plošná inzerce

Cena plošné inzerce v Otrokovických novinách je 20 Kč za centimetr čtverečný + 21 % DPH. Za barevnou inzerci je příplatek 50 %. V případě opakování inzerce je poskytována sleva podle počtu opakování až do 15 % hodnoty inzerce.

Společenská kronika

Cena za zveřejnění ve Společenské kronice (1x foto+text) je 200 Kč/osobu včetně DPH.

Řádková inzerce

Cena řádkové textové inzerce je 200 Kč za 4 řádky v jednom novinovém sloupci.

Podmínky zveřejňování log (včetně názvů sponzorů v textu):

1/ Všechna grafická loga sponzorů akcí (včetně publicity dotací) jsou od 1. 2. 2016 v Otrokovických novinách zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Výjimku mají: Město Otrokovice, MěÚ Otrokovice a organizace zřízené městem Otrokovice.

2/ Jmenování komerčních subjektů v textu článku je omezeno na max. 3. Do tohoto počtu se nepočítají oficiální názvy akcí a sportovních klubů.

©2022 Otrokovické noviny, webmaster: Michal Kratochvíl - Autorská práva vyhrazena. Šíření obsahu zakázáno.

Přízemí Otrokovické BESEDY, nám 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz, telefon: +420 571 118 104, fax: +420 577 102 322